ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ N1

ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ N1

ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ

ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ

 το ιστορικό κομμάτι το οποίο δένει τόσο πολύ τους Σέρβους με τους Έλληνες και για ποιο λόγω…εκτός του ότι έχουμε ίδια θρησκεία ,είμαστε τόσο δεμένοι,μας αγαπάνε τόσο πολύ και μας θεωρούν αδέλφια!