ο στόχος έγκειται στη διεξαγωγή τακτικών και συστηματικών δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην αφύπνιση!

ο  στόχος έγκειται στη διεξαγωγή τακτικών και συστηματικών δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην αφύπνιση!

Η εθνικοσοσιαλιστική στρατία καλεί στις τάξεις μας ολους τους εθνικοσοσιαλιστές   η ανάγκη για ιδεολογικό αγώνα για τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του λαού μας, δεν υπάρχει αμφιβολία. Ο τρόπος μας είναι μια δημόσια ιδεολογική  κοινωνική δράσι του πολιτικού ακτιβισμού -  δράσεις δημόσιες στους δρόμους και εκδηλώσεις, προπαγάνδα. Εγγραφή στον αγώνα μας! Μαζί θα κερδίσουμε!